Semi-Transparent Siding 1500

Muralo Lumber Jacket PUSIAU SKAIDRUS IMPREGNANTAS 1500 SERIJA
Muralo Lumber Jacket Semi-Transparent Siding Stain 1500 Series

Aprašymas
Įvairiems tikslams skirtas impregnantas Muralo Lumber Jacket Semi-Transparent Siding Stain gali būti populiarių sumaišytų natūralios medienos atspalvių, bespalvis, taip pat, bespalvis spalvinamas įvairiais atspalviais. Impregnantas giliai įsigeria į medieną, išryškina medienos spalvą ir tekstūrą, įprastai medienai suteikia sodrumo. Impregnanto Muralo Lumber Jacket Semi-Transparent Siding Stain sudėtyje yra aliejų. Išdžiūvęs impregnantas ant paviršių sudaro plėvelę, kuri atstumia vandenį, apsaugo paviršių nuo įvairių pažeidimų, atsirandančių sudrėkus medienai. Be to, į sudėtį įeinantys skvarbūs aliejai, 0,5% aktyvaus Folpet N – (trichlormetil)tioftalimido ir 0,5% aktyvaus 3-jodo-2propinil butilkarbamato apsaugo paviršių nuo mikroorganizmų poveikio, t.y. nuo puvimo, spalvos blukimo, paviršiaus pelėsio.
Panaudojimo
sritys
Tinka impregnuoti naujus, senus ar beicuotus medienos paviršius pastatų viduje ir išorėje, įskaitant stogus, tvoras, stogų skiedras ir lenteles (taip pat kedro), medines dailylentes, lauko stalus ir baldus, vidaus ir lauko apkalą.
Gali būti padengiami anksčiau panašiu beicu impregnuoti paviršiai. Nerekomenduojama dengti paviršių, beicuotų impregnantais, nebent tokia mediena yra sendinta (1-2 metus) . Impregnantas Muralo Lumber Jacket Semi-Transparent Siding Stain skirtas tik antžeminių paviršių impregnavimui.
Paviršiaus
paruošimas
Impregnuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas, visiškai sausas, nedulkėtas, be teršalų, riebalinių dėmių, vaško, pelėsio. Įsigėręs impregnantas Muralo Lumber Jacket Semi-Transparent Siding Stain apsaugoja nuo pelėsio apdorotus paviršius, tačiau jis nepanaikina jau esančių pelėsių poveikio. Patartina, prieš impregnuojant, patikrinti ar ant paviršiaus yra pelėsis. Tam tikslui paviršius valomas baliklio vandeniniu tirpalu 50:50. Pelėsio turintys plotai pašviesėja.Paviršiai, turintys pelėsio valomi tokiu mišiniu: 1 kvorta baliklio, 3 kvortos šilto vandens. Leisti įsigerti tirpalui 30 min., tada nuplauti švariu vandeniu. Impregnuoti visiškai sausą paviršių.
Naudojimas
Prieš naudojimą impregnantą gerai išmaišyti. Naudojant periodiškai pamaišoma, kad būtų vienoda spalva. Dengiama gausiai teptuku, voleliu, purškiant arba panardinant (3min. – apkalą, 5 min. – fabrikines detales). Jei impregnantas nepakankamai įsigeria į medieną, paviršius džiovinamas ore, kol pasiekiamas norimas įgeriamumas. Įvairios impregnuotos medienos spalva gali skirtis nuo etalonų. Taip pat skirsis spalva dengiant skirtingomis spalvomis jau impregnuotus gaminius. Rekomenduojama pirmiausia impregnuoti bandomąjį pavyzdį. Netinka naudoti ant nušlifuotos faneros. Kuo daugiau impregnanto susigers, tuo ilgesnė ir efektyvesnė bus paviršiaus apsauga. Reikia kruopščiai padengti pjautus galus ir sujungimus. Geresnis rezultatas impregnuojant pavėsyje, 40oF –90oF (5-32)oC temperatūroje. Impregnantas paviršiuje greitai džiūva, tačiau pilnai išdžiūva per 24 valandas. Jei reikia, bet kada padengus pirmąjį sluoksnį gali būti dengiamas antras sluoksnis. Pakitę paviršiai gali būti dengiami po metų įprastais dažais, nesant sakų sunkimosi pavojaus.
Išvaizda
Matinė, neblizgi. Antras sluoksnis gali būti šiek tiek blizgesnis, tačiau eksploatacijos metu tai išnyksta.
Spalva
Paruošti naudojimui skaidrūs atspalviai ir bespalvis skaidrus, kuris naudojamas įvairesniems atspalviams gauti.
Išeiga
19-37 kv.metrai iš vieno galono (3,78 l), priklausomai nuo paviršiaus poringumo
Skiediklis
Neskiedžiama
Atsargumo priemonės
Sudėtyje yra stodardo tirpiklio
Saugos ir rizikos frazės
Degi
Xn Kenksminga
N Pavojinga aplinkai
Kenksminga – prarijus gali pakenkti plaučius
Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje. Neįkvėpti garų ir aerozolių. Vengti patekimo ant odos. Neišleisti į kanalizaciją. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, paroduti šią etiketę). Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Vengti poveikio – prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas (saugos duomenų lapus)

Pakuotę laikyti atokiau nuo ugnies ir užsidegimo šaltinių.
Prarijus nesukelti vėmimo, nedelsiant kviesti gydytoją. Patekus ant odos, nusivilkti suteptus drabužius, nedelsiant nuplauti odą su vandeniu ir muilu. Patekus į akis gausiai praplauti vandeniu, kviesti gydytoją.
Prieš naudojant, suteptus drabužius išplauti. Suteptus drabužius ar skudurus pamerkti vandenyje, kad nesusidarytų sprogus garų mišinys. Nemesti į uždarytą konteinerį.
Preparatas kenksmingas žuvims.
Atliekas ir pakuotę šalinti pagal kenksmingų medžiagų šalinimo taisykles

© 2023 Linkara, UAB. Visos teisės saugomos.